Mã Trường

Mã Trường

VBPL về đào tạo

Thông tư về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Cập nhật 03/11/2017 - 01:00:00 AM (GMT+7)
Tên văn bản: Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.png Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
arrow-r.png Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
arrow-r.png Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 23/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Người ký: Bùi Văn Ga

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật