Tin Tức Các Báo

In

Mỗi trường ĐH có ít nhất 5 dự án khởi nghiệp được đầu tư

Cập nhật 03/11/2017 - 09:37:57 AM (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành đề án 'Hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp đến năm 2025'. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TC có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp.

100% các ĐH, học viện, trường ĐH, 50% trường CĐ, TC có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HS, SV được hỗ trợ đầu tư kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đến năm 2025 con số này phải là 5 dự án, ý tưởng.

Để thực hiện đề án, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; Tạo môi trường; Hỗ trợ nguồn vốn; Hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp HS, SV khởi nghiệp. Các đơn vị cùng tham gia tổ chức thực hiện đề án gồm: Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; T.Ư Đoàn…

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS