Thông Báo

In

Thông báo V/v thi lại học phần 1 và học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh của sinh viên đại học, cao đẳng khóa 2015 và khóa cũ học lại

Cập nhật 31/07/2017 - 11:31:48 AM (GMT+7)

- Thông báo thi lại học phần 1 và học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (xem chi tiết)

- Kết quả thi học phần 1 môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (xem chi tiết)

- Kết quả thi học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS