Chương trình Đào tạo

In

Thời khóa biểu học kỳ 2 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Thực phẩm

Cập nhật 13/06/2017 - 03:47:52 PM (GMT+7)

Thời khóa biểu tóm tắt

d8d746c2faf24e079c3d12025c17a117.jpg

Thời khóa biểu chi tiết

b8a84ec19fcd140b74b96d282b8c1df4.jpg

ca83c77968d810e67e82860753a2c5d2.jpg

e4beb7f7e9df1661f486357214b546a8.jpg

b64aac5f1244d41eef234b3f4bab13a5.jpg

(Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS