Lịch Thi

In

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017_Đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 23/05/2017 - 05:32:55 PM (GMT+7)

-Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 môn Mạch Điện tử hệ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

-Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 môn Xác suất thống kê hệ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

-Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 môn Anh văn chuyên ngành hệ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

- Lịch thi hệ Đại học:
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Marketing (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính (xem chi tiết)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)- Lịch thi hệ Cao đẳng:
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Kế toán (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS