Thông Báo

In

Thông báo V/v Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy các khóa

Cập nhật 27/03/2017 - 06:29:31 PM (GMT+7)

- Thông báo V/v Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

- Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa hệ đại học
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)
- Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa hệ cao đẳng
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS