Thông Báo

In

Danh sách phân lớp và Thời khóa biểu học kỳ 1 liên thông đại học khóa 2016 - 2018

Cập nhật 14/03/2017 - 02:55:30 PM (GMT+7)

- Danh sách phân lớp (xem tại đây)
- Thời khóa biểu liên thông đại học chính quy khóa 12 (2016 - 2018)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem tại đây)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem tại đây)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông (xem tại đây)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem tại đây)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem tại đây)
+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem tại đây)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem tại đây)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem tại đây)
- Thời khóa biểu liên thông đại học vừa làm vừa học khóa 4 (2016 - 2018)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem tại đây)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS