Tin Đào Tạo

In

STU in ấn và phát hành bài giảng phục vụ đào tạo

Cập nhật 09/09/2016 - 11:48:12 AM (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc chuẩn hóa các tài liệu phục vụ công tác đào tạo. Vừa qua, khoa Công nghệ thông tin đã tiến hành biên soạn và được Nhà trường xuất bản 6 quyển bài giảng là: Bài giảng “Kỹ thuật lập trình”, Hướng dẫn thực hành “Kỹ thuật lập trình”, Bài giảng “Nhập môn cấu trúc dữ liệu”, Hướng dẫn thực hành “Nhập môn cấu trúc dữ liệu”, Bài giảng “Nhập môn lập trình”, Hướng dẫn thực hành “Nhập môn lập trình”. 

6 quyển bài giảng được khoa Công nghệ Thông biên soạn và thẩm định theo đúng Quy định Về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình (được ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn), đồng thời 6 quyển bài giảng trên cũng được nhà trường công nhận là bài giảng chuẩn của môn học. 

Để hỗ trợ cho sinh viên STU sử dụng sách gốc có bản quyền, nhà trường phát hành với giá ưu đãi dành cho sinh viên STU. Cụ thể giá bán như sau:

Tên sách

Giá bán cho sinh viên STU

(VNĐ)

Giá bán cho đối tượng khác

(VNĐ)

Hướng dẫn thực hành “Kỹ thuật lập trình”

25.500

42.000

Bài giảng “Kỹ thuật lập trình”

40.000

80.000

Hướng dẫn thực hành “Nhập môn cấu trúc dữ liệu”

22.000

34.000

Bài giảng “Nhập môn cấu trúc dữ liệu”

16.500

28.000

Hướng dẫn thực hành “Nhập môn lập trình”

23.500

38.000

Bài giảng “Nhập môn lập trình”

31.000

62.000

Sinh viên STU vui lòng mang theo thẻ sinh viên để được mua sách với giá ưu đãi. 

 

Đọc giả có nhu cầu mua sách vui lòng liên hệ Thư viện Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, tầng 4 khu A, ĐT: 08.3850520 - 346, 347

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS