Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2016

Cập nhật 18/05/2016 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 13/5 – 29/5/2016 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức hội đồng xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đăng ký xét duyệt trong đợt 1 năm 2016 của giảng viên và sinh viên.

Trong đợt 1 năm 2016, nhà trường đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trong đó có 14 đề tài NCKH của giảng viên (với kinh phí là 400.000.000 đồng) và 5 đề tài của sinh viên (với kinh phí là 48.000.000 đồng).

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học nên việc thành lập hội đồng xét duyệt đề tài được thực hiện theo đúng quy chế về hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường. Hội đồng có 5 thành viên bao gồm: 1 chủ tịch, 2 ủy viên phản biện (nhà khoa học bên ngoài trường), 1 ủy viên, 1 ủy viên thư ký.

Hội đồng xét duyệt đề tài

Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật