Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2016

Cập nhật 27/04/2016 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) đợt 1 năm 2016, phòng QLKH & SĐH đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trong đó, có 14 đề tài NCKH của giảng viên (với kinh phí là 400.000.000 đồng) và 5 đề tài của sinh viên (với kinh phí là 48.000.000 đồng).

Thời gian dự kiến tổ chức họp hội đồng xét duyệt đề tài từ ngày 09 - 14/5/2016.

DANH SÁCH TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
TRONG ĐỢT 1 NĂM 2016

I. ĐỀ TÀI CỦA GIẢNG VIÊN

1. Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

KINH PHÍ

1

Xây dựng concept cà phê Việt Nam

GS. TSKH. Lưu Duẩn

Khoa CNTP

30.000.000

2

Xây dựng profile cảm quan cho sản phẩm cà phê Việt Nam

GS. TSKH. Lưu Duẩn

Khoa CNTP

30.000.000

3

Nghiên cứu qui trình chiếc tách protein từ rong bún Enteromorpha SP.

ThS. Trần Ngọc Hiếu

Khoa CNTP

30.000.000

4

Thu nhận rượu cồn từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp

ThS. Nguyễn Minh Hải

Khoa CNTP

30.000.000

5

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của Kluyveromyces marxianus cố định trong môi trường stress acid hữu cơ

ThS. Nguyễn Thanh Sang

Khoa CNTP

30.000.000

Tổng cộng: 5 đề tài

150.000.000 đồng

(Một trăm năm mươi triệu đồng)

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

KINH PHÍ

1

Các yếu tố tác động đến đánh giá tài sản thương hiệu các trường đại học dựa trên nhận thức của sinh viên ở khu vực TP. Hồ Chí Minh

ThS. Lê Thanh Sang

Khoa QTKD

20.000.000

2

Các rào cản ảnh hưởng đến đổi mới mô hình kinh doanh – Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam

TS. Tôn Thất Hoàng Hải

Khoa QTKD

40.950.000

Trường

30.000.000

Khác 10.950.000

3

Tác động của cấu trúc vốn đến tồn quỹ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ths. Lê Minh Tài

Khoa QTKD

20.000.000

Tổng cộng: 3 đề tài

70.000.000 đồng

(Bảy mươi triệu đồng)

3. Chuyên ngành Công nghệ thông tin

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

KINH PHÍ

1

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác quản lý giáo vụ thử nghiệm tại khoa CNTT

ThS. Trần Văn Hùng

Khoa CNTT

30.000.000

2

Chuẩn hóa các quy trình quản lý giáo vụ và áp dụng thử nghiệm tại khoa CNTT

ThS. Bùi Nhật Bằng

Khoa CNTT

30.000.000

Tổng cộng: 2 đề tài

60.000.000 đồng

(Sáu mươi triệu đồng)

4. Chuyên ngành Khoa học cơ bản

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

KINH PHÍ

1

Nghiên cứu bước đầu xã hội hóa việc hiểu biết và sử dụng năng lượng xanh

TS. Trương Thị Anh Đào

Ban KHCB

30.000.000

Tổng cộng: 1 đề tài

30.000.000 đồng

(Ba mươi triệu đồng)

5. Chuyên ngành Kỹ thuật công trình

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

KINH PHÍ

1

Phân tích rủi ro của nhà thầu khi tham gia dự án tổng thầu thiết kế - thi công trong các dự án cao tầng ở TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Trần Bích Ngọc

Khoa KTCT

30.000.000

2

Phân tích cường độ giới hạn của liên kết sàn - cột bê tông cốt thép bằng mô hình dàn ảo lưới không gian phi tuyến

ThS. Huỳnh Thanh Vũ

Khoa KTCT

30.000.000

3

Nghiên cứu chuyển vị và ổn định của tường vây trong quá trình thi công hố đào sâu

ThS. Nguyễn Công Huân

Khoa KTCT

30.000.000

Tổng cộng: 3 đề tài

90.000.000 đồng

(Chín mươi triệu đồng)

II. ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN

1. Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KINH PHÍ

1

Xác định tính chất và thành phần hóa học của rong Chaetomorpha sp. ứng dụng sản xuất ethanol

Nguyễn Minh Nhựt

Khoa CNTP

ThS. Nguyễn Minh Hải

15.000.000

Trường 10.000.000

Nguồn khác 5.000.000

2

Nghiên cứu xác định phương pháp bao gói thanh long Tiền Giang, Long An (Hylocereus undatus) đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của các thị trường khó tính

Trần Lê Phương Thùy

Khoa CNTP

TS. Lê Minh Hùng

10.000.000

Tổng cộng: 2 đề tài

20.000.000 đồng

(Hai mươi triệu đồng)

2. Chuyên ngành Cơ khí

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KINH PHÍ

1

Nghiên cứu ứng dụng tàu lướt phục vụ đời sống và chế tạo mô hình thử nghiệm

Nguyễn Thanh Phong

Khoa CK

TS. Nguyễn Văn Giáp

12.000.000

Trường 10.000.000

Nguồn khác 2.000.000

2

Thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị thu bụi bằng màn nước cốt lưới.

Nguyễn Xuân Tùng

Khoa CK

TS. Nguyễn Quốc Cường

10.000.000

Tổng cộng: 2 đề tài

20.000.000 đồng

(Hai mươi triệu đồng)

3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KINH PHÍ

Áp dụng chỉ số Lerner và phương pháp GMM để đo lường sức mạnh thị trường của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2013

Nguyễn Lưu Hương Quỳnh

Khoa QTKD

ThS. Lê Minh Tài

8.000.000

Tổng cộng: 1 đề tài

8.000.000 đồng

(Tám triệu đồng)

Phòng QLKH & SĐH

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS