Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo v/v. đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2016

Cập nhật 28/01/2016 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới từ sinh viên, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao; rèn luyện, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn dành kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của sinh viên thông qua thực hiện đề tài NCKH.

Kết quả đề tài được chọn thực hiện sẽ được gửi hồ sơ tham gia vào các Giải thưởng: “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka”, “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”. Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016.

Xem Thông báo chi tiết

Bản Thuyết minh đề tài

Danh mục các đề tài

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS