Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo v/v đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016

Cập nhật 28/01/2016 - 03:23:18 PM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, công bố các công trình khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhà trường xin thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2016.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS