Mã Trường

Mã Trường

Văn bản pháp luật (VBPL) chung

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học

Cập nhật 09/09/2015 - 04:47:52 AM (GMT+7)

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành Điều lệ trường đại học, đây là văn bản quan trọng phục vụ công tác quản lý điều hành trong cơ sở giáo dục đại học.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật