Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học (Khóa 9) - Infographic

Cập nhật 09/09/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học khóa 9, cụ thể như sau:


Tin Nổi Bật