Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 2015

Cập nhật 17/01/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn tuyển sinh theo 2 phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (75% chỉ tiêu), sử dụng kết quả học bạ lớp 12 (25% chỉ tiêu)

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN (xem chi tiết tại đây)

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1  Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định hàng năm trên cơ sở năng lực đào tạo thực tế của Trường.

1.2  Ngành tuyển sinh được xác định trên cơ sở các ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo. 

Bảng 1. Ngành tuyển và Mã ngành

Ngành tuyển

Đại học

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

D480201

C480201

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

C510302

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

C510203

Công nghệ thực phẩm

D540101

C540102

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

C510102

Quản trị kinh doanh

D340101

C340101

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

C510301

Thiết kế công nghiệp

D210402

C210402

 2. Đối tượng tuyển sinh chung:

2.1 Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được xét tuyển / thi tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), theo hình thức giáo dục  chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề,... Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sờ, đã học đù khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu dược Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì dược xét tuyển / thi tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo iưu sang năm học sau.

2.2 Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được xét tuyển / thi tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

- Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

- Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);

- Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi; cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trường cơ quan cho phép đi học.

3. Phương thức tuyển sinh:

Trong năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy với hai phương thức cụ thể như sau:

Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thí sinh dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì và đạt kết quả trên cơ sở ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phương thức 1 tuyển 75% chỉ tiêu và tuân theo phương thức chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập lớp cuối cấp THPT (Lớp 12 THPT) để xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia ở cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì (cụm thi địa phương). Phương thức 2 tuyển 25% chỉ tiêu và được thực hiện theo đề án tuyển sinh riêng của trường được trình bày tại phía dưới.

3.1 Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thí sinh dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì và đạt kết quả trên ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tổ hợp ba môn thi được sử dụng kết quả để xét tuyển được xác định theo từng ngành đào tạo trên nguyên tắc sử dụng lại tổ hợp ba môn thi theo Khối A, Al, D, B, .... các năm tuyển sinh trước đây và bổ sung một số tổ hợp ba môn thi khác phù hợp với ngành tuyển.

Bảng 2. Tổ hợp ba môn thi được sử dụng kết quả để xét tuyển được xác định theo từng ngành đào tạo đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ)

Ngành tuyển

Bậc xét

Tổ hợp ba môn xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật [ý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ thông tin

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ thực phẩm

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

 

 

Toán - Hóa học - Sinh học

Quản trị kinh doanh

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Kỹ thuật công trình xây dựng

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Thiết kế công nghiệp (1 *)

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Ngoại ngữ - Ngữ Văn - Năng khiếu (2*)

(1*) Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/07/2014 và công văn 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/09/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường tiếp tục giữ các môn thuộc khối thi truyền thống (A, A1, D, H và V) mà trường đã sử dụng để xét tuyển vào ngành Thiết kế công nghiệp trong các năm 2014 tro83 về trước để tránh ảnh hưởng đến thí sinh. Cùng lúc, nhà trường thông báo việc chuyển sang xét các tổ hợp ba môn có năng khiếu vào ngành Thiết kế Công nghiệp để ba năm sau trường bắt đầu thực hiện.

(2*) Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tại các trường đại học có tổ chức thi môn năng khiếu để xét tuyển vao trường ĐH Công nghệ Sài Gòn. Cụ thể các môn: Vẽ mỹ thuật, vẽ trang trí, vẽ hình họa...

 

(a) Tiêu chí xét tuyển cho từng bậc, ngành học và công thức:

+ Đối tượng xét tuyển của phương thức này:

 • Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường đại học chủ trì;
 • Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước 2015, có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường đại học chủ trì để lấy điểm xét tuyển. Hoặc, sử dụng kết quả học tập lớp cuối cấp THPT (Lớp 12 THPT) để xét tuyển theo Phương thức 2.

+ Công thức tính điểm xét tuyển:

MXT = (M1 + M2 + M3) +MUT_KV +MUT_ĐT

+ Trong đó:

 • MXT: điểm tổng dùng để xét tuyển;
 • M1, M2, M3: Lần lượt là điểm từng môn thi trong tổ hợp ba môn thi được sử dụng kết quả để xét tuyển, môn thi này được xác định theo từng ngành đào tạo đại học và cao đẳng;
 • MUT_KV và MUT_ĐT : điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được xác định theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Cách thức xét tuyển:

 • Xét tuyển 75% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo từng ngành đào tạo;
 • M1; M2 và M3 được xét trên cơ sở ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
 • Xét điểm MXT theo tiêu chí từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu;

(b) Lịch tuyển sinh của Trường:

+ Thực hiện theo lịch chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Thời gian xét tuyển kết thúc vào ngày 31/10 đối với đại học và 15/11 đối với cao đẳng.

(c) Phương thức đăng ký của thí sinh:

+ Hồ sơ xét tuyển được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Số: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: +84-38.505520)

+ Hồ sơ xét tuyển chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

(d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Áp dụng các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hàng năm.

(e) Lệ phí tuyển sinh: Thu lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành.

Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập lớp cuối cấp THPT (Lớp 12 THPT để xét tuyển). Tổ hợp ba môn học được sử dụng kết quả để xét tuyển được xác định theo từng ngành đào tạo.

Bảng 3. Tổ hợp ba môn học được sử dụng kết quả để xét tuyển được xác định theo từng ngành đào tạo đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ)

Ngành tuyển

Bậc xét

Tổ hợp ba môn xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật [ý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ thông tin

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Công nghệ thực phẩm

ĐH&CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

 

 

Toán - Hóa học - Sinh học

Quản trị kinh doanh

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Kỹ thuật công trình xây dựng

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Hóa học

Thiết kế công nghiệp 

ĐH & CĐ

Toán - Vật lý - Hóa học

 

 

Toán - Ngoại ngữ - Vật lý

 

 

Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ

 

 

Ngoại ngữ - Ngữ Văn - Năng khiếu (3*)

(3*) Thí sinh có thể sử dụng kết quà thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Vẽ trang trí. Kẽ hình họa, ...) tại các Trường Đại học có tổ chức thi môn nâng khiếu để xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

(a) Tiêu chí xét tuyển cho từng bậc, ngành học và công thức:

+ Đối tượng xét tuyển của phương thức này: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) sử dụng kết quả học tập lớp cuối cấp THPT (Lớp 12 THPT) để xét tuyển.

+ Công thức tính điểm xét tuyển:

MXT = MTBTN + (MTB1 + MTB2 + MTB3) + MUT_KV + MUT_ĐT

+ Trong đó:

 • MXT: điểm dùng để xét tuyển
 • MTBTN: điểm trung bình chung bốn môn của kỳ thi THPT quốc gia
 • MTB1, MTB2, MTB3: lần lượt là điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp 3 môn được sử dụng kết quả để xét tuyển. Điều kiện:

(MTB1 + MTB2 + MTB3)/3 lớn hơn hoặc bằng 6 điểm đối với Đại Học

(MTB1 + MTB2 + MTB3)/3 lớn hơn hoặc bằng 5,5 điểm đối với Cao đẳng

 • MUT_KV + MUT_ĐT: điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được xác định theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

+ Cách thức xét tuyển:

 • Xét tuyển tối đa 25% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo từng ngành đào tạo;
 • Xét điểm MXT theo tiêu chí từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu;
 • Trong trường hợp MXT bằng nhau, lần lượt ưu tiên theo thứ tự (1) (MTB1 + MTB2 + MTB3) và (2) MTBTN

(b) Lịch tuyển sinh của Trường:

+ Nhận hồ sơ xét tuyển ngay sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Dự kiến nhận hồ sơ từ Tháng 07 - 08/2015 (Trường sẽ thông báo lịch cụ thể ngay khi lịch công tác tuyền sinh chung của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố).

+ Chia làm nhiều đợt tuyển. Trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển và thời hạn làm thủ tục trúng tuyển nhập học cho từng đợt cụ thể.

+ Thời gian xét tuyển kết thúc vào ngày 31/10 đối với đại học và 15/11 đối với cao đẳng.

(c) Phương thức đăng ký của thí sinh:

+ Hồ sơ xét tuyển được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

+ Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Số: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: +84 - 38.505520)

+ Hồ sơ xét tuyển gồm có:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (có thể download từ website trường);
 • Bản sao có chứng thực: Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có ghi rõ điểm từng môn thi xét tuyển;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên khu vực và đối tượng trong tuyển sinh (nếu có);
 • Hai bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

(d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Áp dụng các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hàng năm.

(e) Lệ phí tuyển sinh: Thu lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành.


Tin Nổi Bật