Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Dương Quang Mỹ

ThS. Dương Quang Mỹ

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: my.duongquang@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giao tiếp kinh doanh    
  • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử nhân QKTD    
  • Thạc sĩ QTKD
    

Giới Thiệu STU