Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức chương trình đối thoại với sinh viên cấp trường năm học 2019-2020

Cập nhật 01/07/2020 - 08:53:10 AM (GMT+7)

Căn cứ theo thông báo số 136/TB-DSG-CTSV ngày 01/07/2020 về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường, nhà trường thông báo đến sinh viên như sau:

1. Thời gian: 08h30 - 11h00 ngày 09/07/2020

2. Địa điểm: HT B - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

3. Thành phần tham dự:

- Về phía nhà trường: Đại diện Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện các Khoa, Phòng, Ban, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Về phía sinh viên: Mỗi lớp cử đại diện 07 sinh viên bao gồm: Lớp trưởng, Bí thư và 05 sv của lớp để tham dự.

4. Nội dung:

- Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị với Nhà trường về các lĩnh vực: giảng dạy - học tập, cơ sở vật chất, công tác quản lý và phục vụ, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, những vấn đề phát sinh,…

- Lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị, đoàn thể giải đáp thắc mắc, trao đổi về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của sinh viên.

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật