Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Nhà trường trả lời các ý kiến của Sinh viên trong buối Đối thoại Sinh viên với Lãnh đạo nhà trường năm học 2022- 2023

Cập nhật 27/04/2023 - 03:51:38 PM (GMT+7)

Sáng ngày 13/04/2023, tại Hội trường B Trường Đại học công nghệ Sài Gòn đã tiến hành tổ chức chương trình Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo nhà trường, nhằm lấy ý kiến người học đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường. Đồng thời tạo kênh trao đổi giữa sinh viên và nhà trường, giúp sinh viên có cơ hội để bày tỏ những khúc mắc trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

Nội dung chi tiết ý kiến của sinh viên và trả lời từ các đơn vị chức năng xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật