Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018
(7.18.2018)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017
(7.17.2017)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016 - 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 -2017.   Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016
(6.9.2016)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn số: 13/HD-DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 -2016.Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2014 - 2015
(6.19.2015)
Hướng dẫn thực hiện xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2014 - 2015

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, ngày 19/06/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành thông báo số: 119/TB-DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2014 -2015. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014
(6.5.2014)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014

Thực hiện Kế hoạch năm học 2013-2014, ngày 3/6/2014, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã ban hành công văn số: 08/DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2013 -2014.Chi tiết

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013
(7.3.2013)
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

Tổng kết công tác thi đua năm học 2012 - 2013, nhằm tuyên dương và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật