Mã Trường

Mã Trường

Học Bổng Du Học

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
(11.24.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

Căn cứ thông báo số 1616/TB-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo V/v. Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022.
(8.23.2022)
Thông báo V/v. Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022.

Căn cứ thông báo số 1078/TB-BGDĐT ngày 15/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2022.
(7.29.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2022.

Căn cứ thông báo số 864/TB-BGDĐT ngày 26/07/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Vương Quốc Căm-pu-chia năm 2022
(6.22.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Vương Quốc Căm-pu-chia năm 2022

Căn cứ thông báo số 672/TB-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương Quốc Căm-pu-chia  năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022
(6.22.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022

Căn cứ thông báo số 692/TB-BGDĐT ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.
(6.8.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.

Căn cứ thông báo số 608/TB-BGDĐT ngày 03/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật