Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 16 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.18.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 16 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 15/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 16 (11-15/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 15 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.12.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 15 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 08/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 15 (04-08/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 14 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.4.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 14 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 02/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 14 (27/9-01/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 13 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(9.27.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 13 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 26/9/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 13 (20-24/9/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 13 đối...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 12 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(9.19.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 12 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 18/9/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 12 (13-17/9/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 12 đối...Chi tiết

STU thông báo lịch xét tuyển đợt bổ sung.
(9.17.2021)
STU thông báo lịch xét tuyển đợt bổ sung.

Chiều ngày 16/9/2021, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã có thông báo mới về Lịch xét tuyển bổ sung áp dụng cho cả 5 phương thức xét tuyển, cụ thể: Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật