Mã Trường

Mã Trường

Học Bổng

Thông báo Học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2022 - 2024.
(5.9.2022)
Thông báo Học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2022 - 2024.

Căn cứ thông báo số 01/2022/TB-FUV-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2022 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, gồm các...Chi tiết

Thông báo về việc học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2021 - 2023
(5.19.2021)
Thông báo về việc học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2021 - 2023

Căn cứ thông báo số 001/2021/TB-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2021 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, gồm các...Chi tiết

Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020
(7.10.2020)
Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020

Căn cứ thông báo số 83/2020/CV-VINIF ngày 25/06/2020 của Quỹ đổi mới Sáng tạo Vingroup thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020 dành cho...Chi tiết

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2020
(4.22.2020)
Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2020

Căn cứ thông báo số 001/2020/TB-FSPPM ngày 06/04/2020 của Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2020 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.   Chi tiết

Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2016-2017
(9.16.2015)
Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2016-2017

Theo Thông báo của Tổ chức SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture), năm học 2016-2017 SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ,...Chi tiết

Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015
(9.16.2015)
Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật