Cơ sở vật chất

In
  • Cơ sở vật chất

    Cơ sở vật chất

    Cơ sở vật chất

    Khoa Công Nghệ Thực Phẩm hiện có 6 phòng thí nghiệm: –    Phòng thí nghiệm Khoa Học thực phẩm (Hóa học – Hóa sinh Thực phẩm, Hóa đại cương). –    Phòng thí nghiệm Chất Lượng thực phẩm (Phân tích thực phẩm, PTN Cảm quan – Phía Nam chỉ mới có ở 3...(20/04/2009) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS