Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Quyết định Về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khoá 5

Cập nhật 19/09/2023 - 07:02:37 PM (GMT+7)

Ngày 19/09/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 241/QĐ-DSG-SĐH về việc giao đề tài Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 5.

Quyết định đính kèm