Mã Trường

Mã Trường
photo-351

Chuyển đổi STU sang tư thục

Nghị quyết ban hành nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 27/04/2024 - 12:13:47 AM (GMT+7)

Nghị quyết số 91/NQ-DSG-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ