Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

THỰC HÀNH MÔ HÌNH MÔ PHỎNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Cập nhật 18/03/2021 - 10:51:19 AM (GMT+7)

THỰC HÀNH MÔ HÌNH MÔ PHỎNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Khoa QTKD tổ chức buổi thực hành mô hình mô phỏng thị trường chứng khóa đầu tiên cho các bạn chuyên ngành Quản trị tài chính thuộc Khóa D18

Thành phần tham dự gồm có:

    - Th.S Dương Quang Mỹ - Phó Trưởng Khoa

    - Th.S Phạm Ngọc Quý – Trợ lý Khoa

    - T.S Trần Thị Mười – Giảng viên Bộ môn Tài chính – Kế Toán

    - Th.S Lê Minh Tài –Phụ trách môn học Đầu tư tài chính

* Địa điểm: Phòng B402

* Thời gian: Ca1 (9h35-12h00; Ca2 (12h45 – 15h10).

* Mục đích việc thực hành trên phần mềm mô phỏng thị trường chứng khoán:

  • Giúp các bạn sinh viên cách mở một tài khoản chứng khoán.
  • Hướng dẫn và phân tích cho sinh viên về các mục trên thị trường chứng khóan. Cụ thể: Nhóm ngành hàng, mã doanh nghiệp, giá sàn, giá trần, giá và khối lượng khớp lệnh giao dịch.,,, Xu hướng biến động giá của các mã cổ phiếu.
  • Sinh viên thực hành đầu tư trên thị trường chứng khoán và đánh giá được việc đầu tư có lãi hay bị lỗ của mình sau buổi thực hành.

Thầy Th.S Dương Quang Mỹ - Phó trưởng Khoa phát biểu tại buổi thực hành mô hình

mô phỏng trên Thị trường chứng khoán

Thầy Th.S Lê Minh Tài đang hướng dẫn các mục trên Thị trường chứng khoán

Các bạn sinh viên  đang thực hành đầu tư trên Thị trường chứng khoán