Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tham quan công ty Yakult

Cập nhật 16/11/2022 - 02:13:04 PM (GMT+7)

THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY YAKULT

Vào ngày 09, 10/11/2022, Khoa QTKD đã tổ chức các buổi tham quan thực tế doanh nghiệp tại công ty Yakult cho sinh viên các khóa D19, D20 của Khoa.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng kiến thức thực tiễn của sinh viên về môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời giúp sinh viên phát triển kĩ năng chuyên môn, tính chủ động khi bước vào môi trường làm việc chính thức tại các doanh nghiệp.

Sinh viên Khoa QTKD tham quan công ty Yakult vào ngày 09/11/2022

 

Sinh viên Khoa QTKD tham quan công ty Yakult vào ngày 10/11/2022