Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Seminar "Đạo đức trong nghiên cứu khoa học"

Cập nhật 31/12/2022 - 12:24:35 PM (GMT+7)

SEMINAR "ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

Vào ngày 30/12/2022, Khoa QTKD đã tổ chức Seminar "Đạo đức trong nghiên cứu khoa học" nhằm tập huấn cho giảng viên của Khoa về các kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu đảm bảo được các nguyên tắc đạo đức khi tiến hành nghiên cứu khoa học.

Seminar được tổ chức tại phòng B402 với sự trình bày, hướng dẫn của Ts. Trương Thị Lan Anh, Ts. Nguyễn Lê Thái Hoà, ThS. Nguyễn Thị Như Hoa. Cùng với sự tham gia của các giảng viên Khoa QTKD.

Chuyên gia trình bày nội dung tập huấn

 

Các giảng viên thảo luận