Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v Ngày nộp Luận văn TN

Cập nhật 13/07/2009 - 08:20:07 PM (GMT+7)
(không có)

VP Khoa nhận LVTN của sinh viên trong thời gian sau:


               CNTP06 và TP205: vào giờ hành chánh (08h00 – 16h30)
             Từ thứ Hai ngày 27 đến thứ Năm ngày 30.7.2009.


               Hệ HCĐH TP307: (08h00 - 20h00) duy nhất thứ Bảy ngày 01.8.2009


Nội dung nộp:


               Bản in LVTN theo mẫu quy định (có mẫu trên website: http://www.stu.edu.vn/index.php?page=Content&tab=103&id=633&module_id=96&tab_module=8072&cat_id=28&style=&action=view_details)


               Đĩa CD nội dung LVTN.

Không giải quyết mọi trường hợp quá hạn quy định.


Giới Thiệu STU