Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Về việc thực hành CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 3-Khóa 307, 306, 305 HCĐH

Cập nhật 26/05/2009 - 10:56:33 AM (GMT+7)
(không có)

Các bạn còn nợ môn này nộp đề cương sản phẩm thực hành cho phòng thí nghiệm Công nghệ (gồm 2 sản phẩm).
Hạn chót nhận đề cương 31/05/2009
   Sau khi nhận đề cương, giảng viên sẽ duyệt và xếp lịch thực hành sau 1 tuần.
   Mọi thông tin liên quan, liên hệ cô Dao (0983.420419).


Giới Thiệu STU