Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Lịch thực hành nghề-Lớp TP107-Phần Vi sinh (Có điều chỉnh)

Cập nhật 27/05/2009 - 05:01:35 PM (GMT+7)
(không có)

Chương trình thực hành nghề phần vi sinh của lớp TP107 sẽ được tổ chức trong ngày 30-05-2009 (một ngày):

     - Buổi sáng: bắt đầu lúc 7h300

     - Buổi chiều: bắt đầu lúc 12h30

Yêu cầu:

     - Nắm rõ nội quy phòng thí nghiệm

     - Đọc trước và tìm hiểu tài liệu liên quan đến bài thực hành

     - Nếu có thắc mắc nên viết thành câu hỏi và yêu cầu giảng viên giải đáp trong buổi thực hành.

Sinh viên tải tài liệu thực hành tại đây

 


Giới Thiệu STU