Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v thi lại môn ĐB chât lượng TP của lớp 308 và 309 LTĐH

Cập nhật 07/06/2011 - 01:14:28 AM (GMT+7)
(không có)

Các sinh viên của hai lớp 308 và 309 hệ liên thông lấy đề cương ôn thi lại môn Đảm bảo Chất lượng TP tại đây


Giới Thiệu STU