Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v thực hành Vi sinh Thực phẩm, lớp D09-TP1+2

Cập nhật 05/08/2012 - 11:33:13 PM (GMT+7)

Môn thực hành Ví sinh Thực phẩm cho lớp D09-TP1+2 và lớp TP208 (học lại) sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 11/4/2011. Các sinh viên theo dõi lịch thực hành và danh sách nhóm tại bảng tin của phòng thí nghiệm.

 

Tài liệu thực hành tải tại đây


Giới Thiệu STU