Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Lớp học Quản lý Chất lượng ISO 22.000 dành cho SV chuẩn bị và đã tốt nghiệp.

Cập nhật 21/04/2009 - 11:15:00 PM (GMT+7)

- Học phí: 400.000 đ/khóa (không bao gồm tài liệu). SV đóng trực tiếp tại Khoa từ ngày 24 – 28.4.2009.

- Lịch học cụ thể sẽ thông báo vào tháng 5 (SV theo dõi tại bảng thông báo VPK và website: www.stu.edu.vn).


Giới Thiệu STU