Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v thực hành môn Vi sinh TP-Lớp C09 và TP08

Cập nhật 06/11/2010 - 12:42:09 AM (GMT+7)
(không có)

Môn thực hành Vi sinh TP của hệ Cao đẳng (lớp C09 và TP08) sẽ được tiến hành vào thứ hai 8/11/2010. Với lịch trình như sau:

Buổi 1: Vi sinh vật đại cương

Buổi 2: Vi sinh vật đại cương+Vi sinh ứng dụng

Buổi 3: Các chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm

Buổi 4: Các chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm

Chú ý:

          - Các sinh viên phải đọc trước tài liệu khi vào thực hành

          - Không được mang tài liệu vào phòng thực hành

          - Đọc kỹ nội quy phòng thí nghiệm

          - Thường xuyên theo dõi trên website để cập nhật thông tin kịp thời

          - Tài liệu thực hành tải tại đâyuploads/fckeditor/image/VSTP-2010.pdf


Giới Thiệu STU