Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v Nộp Luận văn Tốt nghiệp

Cập nhật 23/07/2010 - 02:25:30 PM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên nộp LVTN theo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Ngày nộp LVTN: Chủ Nhật, 01.8.2010 (từ 08h30 đến 15h00)

2. Nội dung nộp:

     *  Hệ Cao đẳng: 01 Quyển in bìa kiếng (xanh dương nhạt) + 01 CD nội dung LVTN

     *  Hệ Đại học: 01 Quyển in bìa kiếng màu trắng (bản phụ) + 01 quyển in bìa mạ vàng màu xanh dương đậm (bản gốc) + 01 CD nội dung LVTN

     *  Hệ HCĐH: 01 quyển in bìa kiếng màu hồng (bản phụ) + 01 quyển in bìa mạ vàng màu đỏ sậm (bản gốc) + 01 CD nội dung LVTN

Sinh viên thực hiện LVTN không đúng quy định hoặc chưa thanh toán chi phí dụng cụ tại Phòng Thí nghiệm sẽ không được chấp nhận hay nộp bổ sung LVTN vào ngày khác.


Giới Thiệu STU