Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình đào tạo

Cập nhật 25/05/2019 - 12:29:21 PM (GMT+7)

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

PO1
Người học có khả năng vận dụng được các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công nghệ, kỹ thuật và quản lý thực phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.


PO2
Người học có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, sản xuất, quản lý và dịch vụ thực phẩm.


PO3
Người học có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần hướng nghiệp, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU