Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Sứ mạng

Tầm nhìn - Sứ mạng

Cập nhật 25/05/2019 - 12:00:16 PM (GMT+7)

TẦM NHÌN (Vision)
Trở thành một đơn vị đào tạo có chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác quốc tế với môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

 

SỨ MẠNG (Mission)
-    Là đơn vị đào tạo nhân lực, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
-    Tạo một môi trường học tập và nghiên cứu năng động, sáng tạo, giúp sinh viên phát triển năng lực bản thân để có thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động
-    Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, quản lý và dịch vụ thực phẩm tại thị trường lao động khu vực phía Nam.

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU