Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Về việc học lại môn thực hành vi sinh đại cương-Lớp TP 207

Cập nhật 03/10/2009 - 04:25:23 PM (GMT+7)
(không có)

       Tất cả các sinh viên lớp TP207 học lại môn thực hành vi sinh đại cương sẽ bắt đầu vào sáng thứ tư 07/10/2009 (lúc 7h30). Lịch phân bổ các buổi thực hành giống như của lớp TP208.

        Các sinh viên có nhu cầu thay đổi lịch học phải được thông báo trước 24 giờ cho phòng thí nghiêm

        Danh sách nhóm sẽ được công bố sau.


Giới Thiệu STU