Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS Giáo viên hướng dẫn SV làm Luận văn tốt nghiệp_Hệ hoàn chỉnh ĐH

Cập nhật 13/04/2010 - 04:21:16 PM (GMT+7)
            Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên Hệ Hoàn chỉnh đại học ngành Điện - điện tử và Điện tử viễn thông khoá 308 và sinh viên làm lại LVTN ( đã đăng ký tại Phòng Đào tạo ) danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp năm 2010.

- Sinh viên theo dõi danh sách tại đây.

- Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn. Sinh viên download tại đây

- Thông báo số 1 V/v thực hiện luận văn tốt nghiệp. SV download Tại đây

- Lịch trình thực hiện LVTN. SV Download Tại đây

VPK Điện - điện tử, ngày 12 tháng 04 năm 2010