Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch học môn TN Vi điều khiển lớp VT308 và học lại VT307, VT306

Cập nhật 08/04/2010 - 10:15:55 AM (GMT+7)
          VPK Điện - Điện tử thông báo đến SV HỆ hoàn chỉnh Đại học ngành Điện tử Viễn tthông lớp VT308 và các SV học lại VT307 va VT306 ( Đã đăng ký tại P. Đào tạo ) lịch học lại  môn TN Vi điều khiển ( lớp VT308, VT307 ) và TN Vi xử lý lớp VT306. Sinh viên download Tại đây

VPK Điện - điện tử, ngày 08 tháng 04 năm 2010