Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch học môn TH Máy tính & Mạng và TN Thông tin Quang

Cập nhật 08/04/2010 - 10:09:04 AM (GMT+7)
            VPK Điện - Điện tử thông báo đến SV HỆ hoàn chỉnh Đại học ngành Điện tử Viễnt thông lớp VT308 và các SV học lại ( Đã đăng ký tại P. Đào tạo ) lịch học môn TH Máy tính & Mạng và môn TN Thông tin Quang. Sinh viên download Tại đây .

VPK Điện - điện tử, ngày 08 tháng 04 năm 2010