Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo V/v đăng ký làm lại Bài thi tốt nghiệp_Hê Hoàn chỉnh ĐH

Cập nhật 19/03/2010 - 10:59:50 AM (GMT+7)
           Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên ngành Điện - điện tử và Điện tử viễn thông_ hệ Liên thông đại học các khóa cũ chưa hoàn tất Bài thi Tốt nghiệp phải đăng ký làm lại cùng sinh viên khóa 308.
 
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/3/2010 đến ngày 27/3/2010.
  • Địa điểm đăng ký: Tại phòng đào tạo.
  • Lệ phí đăng ký:        - Đồ án Tốt nghiệp:        1.500.000 đồng 
                                        - Thi tốt nghiệp:            700.000 đồng/1 bài thi.

         Đề nghị sinh viên xem thông báo chi tiết tại bảng tin khoa Điện - điện tử ( Hệ hoàn chỉnh đại học ) tại lầu 2 - khu B.