Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

TB V/v đăng ký làm lại Bài thi tốt nghiệp năm 2010 ĐH, CĐ, TC_Hệ Chính quy

Cập nhật 25/02/2010 - 03:22:42 PM (GMT+7)
         VPK Điện - điện tử thông báo đến sinh viên hệ ĐH, CĐ, TC_chính quy tập trung các khóa cũ chưa hoàn tất Bài thi tốt nghiệp phải đăng ký làm lại cùng với các khoá ĐH206, CD9, TH108.

 

        - Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/02/2010 đến ngày 09/03/2010.

        - Địa điểm đăng ký: Tại phòng Đào tạo

        - Lệ phí đăng ký:

  • Đồ án tốt nghiệp: Đại học: 1.200.000 đồng, Cao đẳng: 1.200.000 đồng
  • Thi tốt nghiệp: 500.000 đồng / 1 bài thi
  • BT Lý thuyết tổng hợp: 200.000 đồng
  • Thực hành nghề: 200.000 đồng
  • Lý luận chính trị: 200.000 đồng 

Đề nghị sinh viên theo dõi thông tin chi tiết tại bảng tin văn phòng Khoa Điện - điện tử.