Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

TB Lịch thi lại lần 2 các môn Lý thuyết các khoá_ ĐH, CĐ, TC_Hệ Chính quy

Cập nhật 25/02/2010 - 03:13:53 PM (GMT+7)
          VPK thông báo đến sinh viên đã có lịch thi lại lần 2 các khoá ĐH, CĐ, TC ngành Điện - điệ tử và điện tử viễn thông đối với sinh viên các học các lớp Hệ Chính quy tập trung. Đề nghị sinh viên theo dõi tại Bảng tin khoa Điện - điện tử lầu 2 - Khu C. Thời gian bắt đầu thi ngày 08/ 03/ 2010.