Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo về việc gặp giảng viên phản biện luận văn tốt nghiệp đợt 2 _ 2022

Cập nhật 05/01/2023 - 11:26:19 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV thực hiện LVTN đợt 2 - 2022 ngành Điện - điện tử và Điện tử Viễn thông danh sách Giảng viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giảng viên Phản biện: Sinh viên download tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download tại đây.
 

Lưu ý: Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.