Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch tiếp sinh viên của giảng viên và Cố vấn học tập

Cập nhật 16/04/2022 - 11:49:52 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên lịch tiếp SV của Giảng viên và Cố vấn học tập.

Sinh viên download Tại đây.

Ghi chú:

   - Sinh viên gặp GV theo lịch tiếp sinh viên này.

  - Các trường hợp không liên hệ được, đề nghị SV liên hệ VPK để được hướng dẫn.