Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS Giáo viên phản biện LVTN_Hệ Đại học_Đợt 2/ 2021_Có điều chỉnh

Cập nhật 14/01/2022 - 05:17:36 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2017 ngành Điện - điện tử và Điện tử Viễn thông danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.
Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 15/ 01/ 2022 đến ngày 18/ 01/ 2022 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 14/ 01/ 2022