Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách sinh viên làm luận văn tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 tính đến ngày 10/10/2021

Cập nhật 10/10/2021 - 12:14:46 PM (GMT+7)

    Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên các khóa đang làm luận văn tốt nghiệp (LVTN) đợt 2 năm 2021 về danh sách sinh viên làm LVTN và giảng viên hướng dẫn (GVHD). Sinh viên nào có tên trong danh sách chưa liên hệ GVHD, đề nghị kiểm tra email (email trường cung cấp) hoặc liên hệ với cô Trang qua số điện thoại 0909828892.

     Danh sách làm LVTN đợt 2, sinh viên xem tại đây.

 

Văn phòng khoa Điện - Điện tử