Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp_Hệ đại học, cao đẳng đợt 2/2021

Cập nhật 05/10/2021 - 10:59:24 PM (GMT+7)

    Văn phòng khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 2017, cao đẳng khóa 2018 đăng ký làm luận văn tốt nghiệp đợt 2/2021 ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp như sau:

1/ Danh sách giảng viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

2/ Danh sách liên hệ giảng viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

3/ Lịch trình thực hiện luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

4/ Một số quy định trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

5/ Một số biểu mẫu:

5.1/ Biểu mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp:

- Mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu bìa đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu nhiệm vụ bài thi tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

5.2/ Biểu mẫu cuốn luận văn tốt nghiệp (áp dụng cho cuốn luận văn tốt nghiệp bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

- Mẫu bìa luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

LƯU Ý:

- Danh sách SV được làm luận văn hiện nay là danh sách dự kiến, do đó khi khoa nhận được danh sách sinh viên đủ điều kiện làm luận văn thì những sinh viên nào không có tên trong danh sách này sẽ ngừng làm LVTN.

- Sinh viên bắt đầu liên hệ giảng viên hướng dẫn từ ngày 06/10/2021 theo danh sách liên hệ.

- SV chưa có tên trong danh sách làm bài thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký bổ sung gấp.

- Sinh viên nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

Văn phòng khoa ĐĐT